Vennligst vent...
Produktet ble lagt i handlekurven. Se handlekurven her
Du er her Forsiden CASIO

CASIO / Katalog

Viser 1-24 av 24 produkter
Velg visning
CASIO SL-1000SC - Lommekalkulator - 10 sifre - solpanel, batteri - svart
Varenummer: SL-1000SC-BK
CASIO SL-1000SC - Lommekalkulator - 10 sifre
solpanel, batteri - svart
 • BIG LC-skjerm med 10 posisjoner
 • Solcelle-/batteridrift
 • Plastikktaster
 • Rollover-tast
 • Prosentregning
 • Profittmargen via% -key
 • Mva-beregning
 • Inndeling i tusendeler
 • Tast for å endre pluss-/minustegnet
 • 4 taster minne
 • Kvadratrot
 • Hurtigkorrekturtast
 • Dobbel null-tast
CASIO MS-80B - Skrivebordskalkulator - 8 sifre - solpanel, batteri
Varenummer: MS-80B
CASIO MS-80B - Skrivebordskalkulator - 8 sifre
solpanel, batteri
 • Prosentregnings
 • Valutaberegning (3 beregningsminner)
 • Mva-beregning
 • Fullt minne / konstantminne
 • Tusenskilletegn
 • Tast for å endre pluss-/minustegnet
 • Kvadratrot
 • Hurtigkorrekturtast
CASIO FX-9750GII - Grafkalkulator - USB - batteri
Varenummer: FX-9750GII
CASIO FX-9750GII - Grafkalkulator - USB - batteri
 • Anrop (f.eks. av Window-alternativer) per markørklikk (som PC-museklikk)
 • Dynamisk grafikk, dobbel grafikk
 • Ulikheter (grafikk)
 • Parametergrafikk
 • Polarkoordinater (grafikk)
 • Grafikkfunksjonene Trace (spore), Plot (plotte) Line (trekke linje), Scroll (rulle), forstørre utsnitt, forminske grafer
 • Beregne verditabeller- og grafikkfunksjoner
 • Integralregning iht. Simpson
 • Regne med komplekse tall
 • Programredigeringsprogram
 • Matriseberegning (maks. 12 x 255 eller 255 x 12)
 • Beregne lineære ligninger (2 til 6 ukjente), kvadratiske og kubiske ligninger
 • SCI/FIX/ENG-funksjon
 • 26 parentesnivåer
 • Omregne fra polarkoordinater til rettvinklede koordinater og invers
 • Hyperbolske og inverse hyperbolske funksjoner
 • Beregninger i ny grad, gammel grad og buedimensjon
 • Omregning fra seksagesimal til desimal og invers
 • Brøkregningsautomatikk
 • Generator for tilfeldige tall
 • Skifte fortegn
 • Todimensjonal statistikk
 • Permutasjon, kombinatorikk
 • Regresjonsanalyse
 • Regne og omregne til desimal/heksadesimal/oktal/binær
 • Logiske forbindelser AND, OR, NOT, XOR og XNOR
 • Utvidede statistikkfunksjoner for evaluerende statistikk som t-test, Chi-kvadrat-test, normalfordeling, binomisk fordeling
 • Finansmatematikkfunksjoner som rente- og rentesrente-beregninger, kontantstrøm og amortisering
 • Datautveksling med andre grafikk-kalkulatorer (valgfri SB-62) eller PC mulig
CASIO WD-320MT - Skrivebordskalkulator - 12 sifre - solpanel, batteri
Varenummer: WD-320MT
CASIO WD-320MT - Skrivebordskalkulator - 12 sifre
solpanel, batteri
 • Prosentkalkulering med margin beregning
 • Selgerkalkulasjon (Kostpris, Salgspris, Margin)
 • Momskalkulering
 • 3-Tasters minnefunksjon
 • 3 Siffers kommamarkering
 • Fortegnsskifter Plus/Minus
 • Grand Total-Minne
 • Tilbakestegstast
 • Dobbelnulltast
CASIO MS-100BM - Skrivebordskalkulator - 10 sifre - solpanel, batteri
Varenummer: MS-100BM
CASIO MS-100BM - Skrivebordskalkulator - 10 sifre
solpanel, batteri
 • BIG LC-skjerm med 10 posisjoner
 • Solcelle-/batteridrift
 • Metallhus
 • Plastikktaster
 • Rollover-tast
 • Prosentregnings
 • Fortjenesteberegning (kostpris, salgspris, fortjeneste)
 • Mva-beregning
 • Fullt minne / konstantminne
 • Tusenskilletegn
CASIO WM-320MT - Skrivebordskalkulator - 12 sifre - solpanel, batteri
Varenummer: WM-320MT
CASIO WM-320MT - Skrivebordskalkulator - 12 sifre
solpanel, batteri
 • Prosentkalkulering med margin beregning
 • Selgerkalkulasjon (Kostpris, Salgspris, Margin)
 • Momskalkulering
 • 3-Tasters minnefunksjon
 • 3 Siffers kommamarkering
 • Fortegnsskifter Plus/Minus
 • Dobbelnulltast
CASIO FX-5800P - Vitenskapelig kalkulator - 10 sifre + 2 eksponenter - batteri
Varenummer: FX-5800P
CASIO FX-5800P - Vitenskapelig kalkulator - 10
sifre + 2 eksponenter - batteri
 • 26 minner
 • Regne med komplekse tall
 • Trigonometriske funksjoner
 • 40 fysikalske konstanter
 • 128 lagrede formler
 • Gjentakelsesfunksjon
 • Back Up-funksjon (Flash Memory)
 • Kommunikasjon via 3-pins kabel (kalkulator til kalkulator)
 • Algebraisk logikk
 • Brøkregningautomatikk
 • Funksjonsberegninger
 • Beregninger i irrasjonalt verdiområde
 • CALC funksjon
 • Løsning av ligninger
 • Beregninger motstand
 • Feilrettingsfunksjon
 • Multi-statement
 • Beregninger til basis
 • Statistiske beregninger
 • 1 og 2 lister basert statistikk
 • Regresjonsberegninger
 • Normalfordeling
 • Ligningsberegninger
 • Matriseberegninger
 • Numerisk beregning av sannhetstabeller
 • Rekursiv beregning av sannhetstabeller
 • Programmeringsfunksjon
 • Basic-lignende programmering
CASIO MS-88ECO - Skrivebordskalkulator - 8 sifre - solpanel, batteri
Varenummer: MS-88ECO
CASIO MS-88ECO - Skrivebordskalkulator - 8 sifre
solpanel, batteri
 • Prosentregning
 • Valutaberegning (3 beregningsminner)
 • Mva-beregning
 • Fullt minne / konstantminne
 • Inndeling i tusendeler
 • Tast for å endre pluss-/minustegnet
 • Hurtigkorrekturtast
 • Kvadratrot
Viser 1-24 av 24 produkter