Du er her Forsiden Innpakking og garantivilkår

Innpakking og garantivilkår

GRUNNLEGGENDE VILKÅR:
Garanti bortfaller dersom det er fysisk skade på produktet eller det er en ytre påvirkning som har fremprovosert skade. Eksempler er vannskade, overspenning i forbindelse med lynnedslag, støtskade etc. Mange produkter er på et eller annen nivå forseglet slik at kunden ikke selv skal åpne den. Brytes slik forsegling bortfaller normalt all reklamasjonsrett, forsøk derfor aldri å åpne eller reparere en vare selv. Mottar vi til service en vare som er utgått av handel må det påregnes noe ekstra ventetid i forbindelse med reparasjon/bytte.

KUNDENS ANSVAR:
Kunden er ansvarlig for innsendte varer inntil vi løser ut fra transportør. Evt. tap eller skade under forsendelsen til oss er kundens ansvar. Kunden er følgelig ansvarlig for at varen er korrekt emballert ihht. til de retningslinjer som er gitt nedenfor. Feilbeskrivelse og kopi av faktura skal alltid følge med den innsendte varen, alternativt merkes med returnummer. Oppkrav hentes ikke. Er det ikke vedlagt noe forklarende følgebrev behandler vi varen som om den er defekt og tester den for innlysende feil. Retur vil skje ihht. gjeldende prosedyrer. Med faktura menes faktura fra MultiCom Norge AS og ikke kvittering for betalt oppkrav på posten. Konstateres ikke oppgitt feil hos oss dekker kunden medgått tid under testingen samt evt. returfrakt. Har kunden selv montert sammen komponenter, eller sender inn flere komponenter samlet skal kun den/de del(er) det hevdes feil på sendes inn. Ellers dekker kunden medgått tid til generell feilsøking på det samlede systemet / komponentene.

SKJERMKORT / LYDKORT / ANDRE INTERNE KORT skal sendes inn i antistatisk emballasje innerst og normal støtsikrings emballasje i tillegg. Benytt helst original ytteremballasje. Legg alltid ved evt. manual og driver på disketter/CD som fulgte med kortet når det var nytt.

HARDDISK skal sendes inn i antistatisk emballasje innerst og ekstra god støtsikrings emballasje i tillegg. Benytt helst samme emballeringstype som disken ble levert i når du fikk den. Harddisk som er pakket svært mangelfullt med hensyn til støtsikring kan bli avvist som reklamasjon. Vi tar ikke ansvar for data på harddisk som sendes inn, enten løst eller i datamaskin.

HOVEDKORT skal sendes inn i antistatisk emballasje innerst og normal støtsikrings emballasje i tillegg. Benytt helst original ytteremballasje. Legg alltid ved I/O-shield, alle kabler, tilkoblingsporter og manualer som fulgte med kortet når det var nytt.

RAM skal sendes inn i antistatisk emballasje innerst og normal støtsikrings emballasje i tillegg. Benytt minimum bobleplastkonvolutt eller jiffypose som ytre emballasje. Ram brikker pakket rett i vanlig flate konvolutter e.l. er for dårlig emballert og vil kunne bli avvist som reklamasjon.

PROSESSOR skal sendes inn i antistatisk emballasje innerst og man må passe på at videre emballering er gjort slik at pinnene på prosessoren ikke kan bli skadet eller bøyd. Utover dette er normal støtsikrings emballasje godt nok. Prosessor som ankommer med bøyde pinner vil alltid bli avvist som reklamasjon.

KABINETT, PC, SKJERM, SKRIVER OG SCANNER skal pakkes i den originalemballasje den ble levert i dersom denne er i god stand. Benyttes annen emballasje kan kunden ved tilbakesending fra oss risikere å bli belastet med kr. 100,- i emballerings gebyr. Dette fordi original emballasje aksepteres av transportørenes forsikringsvilkår mens uoriginal emballasje risikerer å bli underkjent. Vi kan ikke ta ansvar for å returnere en vare uten forsikringsdekning under transport. Derfor vil et emballeringsgebyr påløpe i slike tilfeller dersom emballasjen underkjennes og vi skal sende varen tilbake til deg. Vi har ikke uten videre lovhjemmel til å kreve et slikt gebyr i reklamasjonssaker, men vi har heller ingen plikt til å opptre overlagt uaktsomt. Dersom du ikke aksepterer et slikt gebyr må du derfor legge ved beskjed om det i pakken. Varen vil da etter behandling bli stilt til disposisjon for avhenting ved vår adresse ettersom vi ikke kan ta ansvar for å sende den tilbake for vår risiko.

Øvrig tilbehør som mus, tastatur, høyttalere og tilsvarende utstyr som ikke er statisk sensitivt pakkes helst i original emballasje, men normal støtsikrings emballasje er i de fleste tilfeller god nok.

Andre varer pakkes i original emballasje, eller tilsvarende, benytt gjerne 1-2 esker som teipes rundt varen med bobleplast / annen indre emballasje som hindrer at varen knuses/skrapes opp. 

Sparkesykkel: Vi anbefaler bruk av original emballasje. Alternativt en egnet stor eske, eller bruk av bobleplast og en god tape uten eske. Du trenger ca 20m bobleplast dersom du skal sende en sparkesykkel uten eske. Kontakt returavdeligen dersom du har spørsmål.

Med antistatisk emballasje menes spesiell emballasje tiltenkt dette formålet. Vanlige "fryseposer" og andre plastprodukter består normalt IKKE av antistatisk materiale og bruk av slikt som antistatisk emballering vil medføre at varen blir avvist som reklamasjon.
Annet sensitivt tilbehør som ikke er nevnt her må pakkes ut fra de behov som gjelder for produktet. Husk at kunden er ansvarlig for innsendingen og ta derfor heller kontakt med oss vedr. emballering dersom du er i tvil. Vi opplever jevnlig tilfeller der emballering er feil eller dårlig og resultatet er ofte at kunden selv må dekke kostnader ved evt. reparasjoner. Er det oppstått skade under forsendelsen inn til oss melder vi skaden til transportør hvorpå sendingen tilbakeleveres avsender. Vi vil ikke kunne dekke evt. skader oppstått pga dårlig emballering e.l.


Multicom Norge AS er ansvarlig for emballering, risiko og kostnader forbundet med tilbakesending av varer som har vært inne til service. Vi reparerer aldri varer utenom reklamasjon for kundens regning uten først å få aksept for dette. Dersom det ikke innrømmes reklamasjon vil dog evt. medgått arbeidstid og frakten for tilbakesendingen bli belastet kunden.