Rabattkoder

Mining

Prebz og Dennis PC

Marcus og Martinus PC


Du er her :: Artikle

Windows 10 kampanje - få opptil 2000 kr tilbake!

Microsoft Vilkår

Produkter som er omfattet:

 • Alle bærbare PC'er som kjører Microsoft Windows 10 operativsystem og en Intel prosessor. 

Tilbudsbeskrivelse

Personer som kjøper et kvalifiserende produkt med innkjøpspris på minst NOK 5490 (inkl moms) fra en forhandler i Norge vil være berettiget en av følgende rabatter:

Kjøpspris* NOK

Rabatt

5490-7489

450

7490-8989

700

8990-12989

950

12990+

2000

*Totalpris på kjøp av PC inkludert Windows 10 som tilbehør. 

1.    Kvalifisering og deltagelse

Dette tilbudet er tilgjenglig for personer som kjøper et nytt (ikke pre-eide og renoverte enheter) og kvalifiserende produkt fra en forhandler basert i Norge. Kjøp av pre-eide og renoverte enheter er ekskludert fra dette tilbudet.

Kun en rabatt er gyldig per person. Påfølgende krav fra samme person eller krav om rabatt ført til samme bank konto som en person som allerede har mottatt rabatt, vil bli avvist. Rabattkrav på kansellerte PC kjøp eller på returnerte PC’er er ikke lov. Microsoft reserverer seg retten til å be om original kjøpskvittering før rabattkravet blir prosessert.

Deltagelse i dette tilbudet er kun åpent for personer over 18 år som besitter original kjøpskvittering som beskrevet under avsnitt 4.

Ansatte (og deres nærmeste familie) av Microsoft eller deltagende forhandlere kan ikke gjøre krav på rabatt. Forhandlere er kan ikke delta på vegne av sine kunder. Dette tilbudet kan ikke benyttes av B2B forhandlere, distributører eller personer som har kjøpt et kvalifiserende produkt via disse. Dette tilbudet gjelder konsumenter, som handler via forhandlere som selger til konsumenter.

 

2.    Når og hvor er dette tilbudet gyldig?

Tilbudet er gyldig for kvalifiserende produkt kjøpt i Norge mellom kl 00:00 17. april 2017 og kl 23:59 7. mai 2017.

 

3.    Når og hvordan kan rabatten heves?

Berettigede personer må heve rabatten online ved å bruke et skjema som er tilgjengelig her: moneyback.microsoft.no

Dette må gjøres mellom tretti (30) og førtifire (44) kalenderdager etter kjøpsdato av det kvalifiserende produkt. Kjøpsdato teller som dag 1. Krav sendt tidligere enn 30 dager eller senere enn 44 dager vil bli avvist

Skjemaet må fylles med følgende informasjon for at det skal kunne prosesseres:

 • Fult navn
 • Epostaddresse
 • Kjøpsdato
 • Produktnavn
 • Serienummer
 • Navn på forhandler
 • Opplastet kjøpsbevis (se avsnitt 4. for detaljer)
 • Bankdetaljer

Idet kravet mottas av Microsoft, vil deltageren motta bekreftelse på epost. Kravet vil undersøkes for å påse at det er gyldig og at kjøp av kvalifiserende produkt er gjort i henhold til reglene ved tilbudet. Utfallet av undersøkelsen vil bli kommunisert per epost innen tre (3) arbeidsdager etter innsendt krav.

Hvis et krav er ufullstendig eller ikke er vedheftet gyldig kjøpsbevis, vil deltageren motta en epost med opplysninger om at kravet er avvist. Deltageren kan da sende inn et nytt krav med korrekt informasjon innen førtifire (44) dager etter kjøpet av det kvalifiserende produktet. Microsoft forbeholder seg retten til å avvise ufullstendige, ugyldige og falske krav.

Ved spørsmål eller problemer med skjema, vennligst kontakt moneyback.no@msdirectservices.com

 

4.    Hvilket kjøpsbevis er gyldig for at Microsoft skal utbetale rabatten?

En gyldig, og helst systemgenerert kvittering må vedheftes som kjøpsbevis. Hvis den er håndskrevet så må det være på originalt forhandlerbrev med brevhode og med gyldig stempel. Kvitteringen må tydelig vise:

 • At produktet kvalifiserer for rabatten, enten ved at produktreferansen beskriver at det er et kvalifiserende produkt eller ved at kvalifiserende specs som Windows 10, avtagbart tastatur, PC’er med roterende berøringsskjerm og Intel prosessor er spesifisert.
 • kjøpsdato;
 • kjøpssum (ink moms); og
 • Forhandlers navn eller brevhode, inkludert navnt og adresse.

Kvitteringer som ikke tydlig spesifiserer det over eller som er uleselig vil bli avvist. Forhandlere er ikke tillatt å legge inn krav for sluttkunden.

I tillegg er det påkrevd med et bilde/scan av etiketten fra produktesken. På bildet må følgende informasjon synes tydelig:

 • Windows Home eller Pro operativsystem
 • Intel prosessor
 • Merke og modell
 • Skjermstørrelse

NB! Mulitcom PCene har ikke etikett på produktesken, vi har derfor fått bekreftet fra Microsoft at det skal holde å ta bilde av lisensnummeret for Windowsen som er klistret på PCen. 

I tilfeller hvor en bestilling er gjort innen for tidsrammen i avsnitt 2, men er levert utenfor tidsrommet, vil ordrebekreftelsen så vel som kjøpskvitteringen måtte lastes opp når produktet blir levert. 44 dagers perioden innenfor hvor kravet må fremsettes starter den dagen produktet blir bestilt.

5.    Når og hvordan vil Microsoft utbetale rabatten

Hvis kravet er berettiget vil du motta bekreftelse på e-post at kravene er oppfylt og at utbetaling vil skje innen 8 uker. Microsoft vil gjøre sitt beste for å utbetale cash-back, men dersom informasjonen vi mottar ikke er tilstrekkelig kan ikke utbetaling gjennomføres.

Rabatten vil bli betalt via bankoverførsel til bankkontonummeret ført opp i skjemaet. Kun norske bankkontoer kan benyttes. Kun en rabatt per bankkonto er mulig.

Rabatten er inkludert mva og transaksjonskostnader. Der hvor denne rabatten utgjør en skattepliktig fordel vil all skatteplikt og ansvar for å erklære det ligge hos mottakeren.

Microsoft forbeholder seg retten til å endre eller kansellere vilkårene i dette tilbudet umiddelbart på varsel: (a) hvis forhold utenfor Microsoft`s rimelig kontroll, inkludert tekniske problemer, forhindrer tilbudet fra å kjøre som forventet; (B) i tilfelle av at falsk informasjon blir gitt av deltakerne; (C) hvis en endring i lovgivning hindrer tilbudet fra å kjøre som forventet; eller (d) for en hvilken som helst annen årsak til enhver tid. Varsel vil bli gitt av Microsoft via de oppdaterte vilkårene til tilbudet på Moneyback.microsoft.no.

6.    Andre vilkår

Microsoft skal ha rett til, om nødvendig, å gjennomføre rimelige tiltak for å beskytte seg mot falske eller ugyldige krav, samt å kreve ytterligere bekreftelse til kjøpsbevis, og/eller identitet og annen relevant informasjon om deltager. Microsofts beslutninger i forhold til alle aspekter av kampanjen vil være endelig og bindende.

Deltager er enig i at Microsoft og alle sine respektive ledere, direktører, ansatte, representanter og agenter ikke vil ha noe ansvar, og skal holdes utenfor deltagers eventuelle tap, kostnader eller skader av noe slag som resultat av helt eller delvis, direkte eller indirekte deltakelse i dette tilbudet.

Microsoft vil ikke ha noe ansvar ovenfor deltager for eventuelle brudd på disse vilkårene forårsaket av en hendelse eller omstendighet utenfor vår kontroll, inkludert, men ikke begrenset til, streik, lockout eller andre arbeidskonflikter; sammenbrudd av systemer eller nettverkstilgang; eller flom, brann, eksplosjon eller ulykke. Microsoft er ikke ansvarlig for eventuelle tekniske, maskinvare, programvare, server, nettside eller andre feil eller skade av noe slag i den utstrekning dette hindrer deltakeren fra eller på annen måte hindrer ham/henne i å delta i tilbudet.

Dette tilbudet og eventuelle krav som følge av eller i forbindelse med dette tilbudet (inkludert ikke-kontraktsmessige tvister og krav) vil være: (a) underlagt irsk lov, men lover i deltagers bostedsland vil gjelde hvor obligatorisk; og (b) underlagt den ikke-eksklusive jurisdiksjonen til domstolene i Irland.

Dette tilbudet kan ikke kombineres med andre tilbud. Tilbudet er ugyldig der det er forbudt eller begrenset ved lov. Microsoft forbeholder seg retten til å endre eller avslutte tilbudet når som helst.

Selskapet som gir dette tilbudet er Microsoft Ireland Operations Ltd, Carmanhall Road, Sandyford Industrial Estate, Dublin 18, Irland. Vennligst ikke send rabattkrav til denne adressen. De ikke vil bli besvart. Alle rettigheter er reservert. Alle varemerker (enten de er registrert eller ikke) tilhører Microsoft Corporation i USA og/eller andre land. Navnene og logoene på faktiske selskaper og produkter som nevnes her, kan være varemerker for sine respektive eiere.

Personlig informasjon fra alle kravene vil bli samlet inn og brukt i forbindelse med gjennomføring av dette tilbudet (som inkluderer utlevering til tredjepart i den hensikt å behandle og gjennomføre tilbudet). Alle personlige data den enkelte gir til Microsoft vil bli behandlet i samsvar med Microsofts retningslinjer for personvern som kan bli funnet på https://privacy.microsoft.com/en-us/privacystatement.